Jeśli jednak i te wskazówki nie pomagają, zasięgnij porady dietetyka.